Menetelmät

Suurin osa kouluissa ja oppilaitoksissa kohdatuista arjen pulmista johtuvat heikosti toimivasta ryhmästä. Tämän löydön innoittamana olen vuodesta 2007 käyttänyt ryhmädynaamisen intervention menetelmää ammattikoulujen haastavimpien ryhmien kanssa työskentelyyn. Tuloksia on välillä ollut vaikea uskoa todeksi!

Ryhmän toimintakykyä parantavien menetelmien lisäksi on järkevää jo ennalta varmistaa mahdollisimman hyvät olosuhteet ryhmien muotoutumiselle.

  • Uusia opiskelijaryhmiä muodostettaessa kannattaa huomioida, ettei heikkoja opiskelijoita sijoiteta vain muutamiin opetusryhmiin. Mikäli tähän joudutaan, esimerkiksi alan heikosta vetovoimasta johtuen, on alusta asti tarpeen huolehtia yksilöllisen tuen lisäksi myös ryhmän toimintakyvystä.
  • Aloittavien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen kannattaa panostaa jo ensimmäisellä viikolla. Lue lisää alkuvaiheen ryhmäyttämisestä.
  • Mikäli ryhmässä esiintyy ei-toivottuja ilmiöitä, kuten pudokkuutta, luvattomia poissaoloja, koulutehtävien laiminlyöntiä, kiusaamista tai häiriökäyttäytymistä niin riittävän yksilöllisen tuen lisäksi kannattaa ryhmään aina kohdistaa välittömiä tukitoimia. Tällaisia tukitoimia ovat esimerkiksi ryhmädynaamiset interventiot.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa ryhmää tuetaan toivottuun suuntaan, sitä yksinkertaisempaa ja nopeampaa se on. Ryhmät vakiintuvat hämmästyttävän nopeasti!

Olen koonnut avuksesi joitakin hyviksi havaitsemiani materiaaleja, joiden avulla pääset alkua pidemmälle ryhmän ymmärtämisessä ja sen saattamisessa.