Materiaaleja

Kiusaaminen ryhmäilmiönä

Psykologian professori Christina Salmivalli on mielestäni löytänyt kiusaamis-ilmiöstä jotain sellaista, joka on oman työni kautta osoittautunut hyvin todeksi myös käytännössä niin päiväkodeissa, peruskoulussa, toisen asteen opinnoissa kuin työyhteisöissäkin.

Näkökulma, jossa kiusaaminen nähdään ensisijaisesti ryhmäilmiönä, auttaa kiusaamisen kohteeksi joutuvaa ja kiusaajan rooliin asetettua oikeudenmukaisesti ja kohtelee kumpaakin osapuolta arvostavasti ja kunnioittaen. Perinteisestä ajattelusta poiketen vastuuta tilanteesta jaetaan myös muulle ryhmälle.

Koen näkökulman myönteisenä erityisesti siksi, että sen avulla päästään tyypillisestä syyllisten etsimisestä kohti laajempaa hyvinvointyötä ja koko ryhmän hoitamista. Salmivalli on kirjoittanut aiheesta mm. kirjassaan  Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä.

Teoriaa ja harjoitteita

Mikko Aallon Ryppäästä ryhmäksi -kirja on käytännössä erittäin suositeltava hankinta, kun harkitset ryhmäytysten aloittamista. Siinä esitellään laajasti toimintakokemusmenetelmien taustalla olevia teorioita, neuvotaan ohjaajaa tunnistamaan omia motiivejaan ja esitellään kattavasti erilaisia harjoitteita muunnelmineen. Ryppäästä ryhmäksi -kirja on iästään huolimatta edelleen toimiva ja siihen on syytä perehtyä huolellisesti ennen ryhmäytysmenetelmien käyttämistä.

Aalto on julkaissut myös muita aihepiiriin kuuluvia oppaita ja kirjoja. Oppaat taitavat olla loppuunmyytyjä, mutta iästään huolimatta edelleen osittain käyttökelpoisia. Oppaita voit löytää esimerkiksi kirjastoista, peruskoulujen kirjastoista, seurakunnista tai kunnan nuorisotyöstä. Ennen Ryppäästä ryhmäksi -kirjaa nämä kansiot olivat yleisesti käytössä ja ne saattavat hyvinkin olla pölyyntymässä yhteistyökumppanisi kirjahyllyssä. Suosittelen tutustumaan näihin materiaaleihin, kun olet ensin ottanut haltuusi uudemman Ryppäästä ryhmäksi -kirjan tai kun haluat saada ajallista perspektiiviä työsi tueksi.

Ryhmän tunteille alttiina oleminen voi vaikuttaa ohjaajan kykyyn antaa rakentavaa palautetta ryhmälle ja sietää esimerkiksi omia turhautumisen tunteitaan. Ohjaajan on syytä opetella tunnistamaan omia tunteitaan ja kehittää palautteen antamisen taitoa niistä huolimatta. Mikko Aallon kirjaa Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen voi hyödyntää matkakumppanina tässä prosessissa.

Ryppäästä ryhmäksi
Mikko Aalto
ISBN13: 9789519755618

Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen
Mikko Aalto
ISBN13: 9789519755632

Mikko Aallon aiempia materiaaleja esim.

kuva R-syke materiaalista
R-syke toimintakokemus-menetelmät. Terveys ry, Nuorisokasvatussäätiö ja Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sari Lähteenmäen Ryhmäyttäminen ohjaajan työkaluna on laadukas julkaisu ryhmäyttämisen järjestämiseksi.  Julkaisu esittelee teorian lisäksi toimivia harjoitteita. Linkki ammattikorkeakoulujen Theseus julkaisuarkistoon

Action for excellencen Äxäri-kurssi on koulutus, johon sisältyy materiaali. Koulutukseen liittyvän materiaalin käyttöä on rajoitettu, mutta sen teoriataustaa voi hyödyntää oman ohjaajuuden kehittämisessä.

Aloittavien opiskelijoiden ryhmäyttäminen

Elina Mustilan opinnäytetyö toimii mainiona materiaalina, kun tarvitset helposti toteutettavia harjoitteita aloittavien opiskelijoiden ryhmäytyksiin. Harjoitteet soveltuvat myös valveutuneiden ammatillisten opettajien toteutettaviksi ja sopivat ammattistartin lisäksi hyvin myös muille aloittaville ammattioppilaitosten ryhmille.

Ryhmäytysmenetelmiä ammattistarttiin : Opas ammattistartin ohjaajalle – Mustila Elina Linkki ammattikorkeakoulujen Theseus julkaisuarkistoon.