Osaaminen

Olen sosiaalisen nuorisotyön asiantuntija ja toiminut sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyvien kysymysten parissa niin kunnassa, seurakunnissa, kirkon keskushallinnossa kuin järjestössäkin. Olen kirjoittanut, kouluttanut, esitellyt ja luennoinut nuorisotyön mahdollisuuksista uusissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Työkokemus

 • nuoriso- ja vapaa-aika-alan päätoiminen opettaja ammattillisessa koulutuksessa Uudellamaalla
 • oppilaitosdiakoni ammatillisissa oppilaitoksissa Vantaalla (tutustu käytännön työtehtäviini)
 • erityisnuorisotyön vt. työalasihteeri kirkkohallituksessa
 • erityisnuorisotyötä Naantalissa, Vantaalla ja Seinäjoella
 • pienen kunnan ja seurakunnan yhteinen nuorisotyöntekijä, työaika jaettu puoliksi ostopalvelusopimuksella

Luottamustehtävät

 • 2011 – 2013 Opetushallitus, Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan jäsen
 • 2003 – 2005 Suomen Punainen Risti, Yläneen osaston hallituksen jäsen
 • 2001 – 2003 Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piirin nuorisovaliokunnan jäsen
 • 1999 – 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki, Tutor-vastaava
 • 1999 – 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki, johtoryhmän opiskelijaedustaja

Koulutus

 • työnohjaajakoulutus, 60 op (koulutuksessa 2016 – 2018)
 • kirkon kriminaalityön ja kirkon päihdetyön erityiskoulutus, 40 op
 • kirkon erityisnuorisotyön erityiskoulutus, 20 op
 • sosionomi(AMK), pätevyys kirkon nuorisotyönohjaajan ja erityisnuorisotyönohjaajan virkoihin
 • (sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen pätevyys)

Menetelmäkoulutuksia, esim.

 • ryhmäyttämisen menetelmiin (esim. Action for Excellence)
 • etsivään työotteeseen (Saappaan- ja Nettisaappaan -vastaava ohjaaja)
 • nuorisokahvilatyöhön (mm. Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintavastaavan koulutus)
 • kriisiauttamiseen mm. Debriefing-ohjaaja (Suomen Mielenterveysseura Jukka Jylhä 2013), Lasten- ja nuorten kriisiauttaminen (Kauhajoki-hanke Tuija Turunen 2013)
Aiemmin olen toiminut myös Suomen Punaisen Ristin nuoriso- ja päihdetyön kouluttajana. (mm. nuoriso-ohjaajakurssi Lapua, Katutyön peruskurssi Kouvola ja Kitee, päihdetyön koulutuksia)