Työnohjaus

Työnohjaus on erinomainen tapa jäsentää omaa työtä ja sen ilmiöitä yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjaaja tuo yhteisiin keskusteluihin syvyyttä omilla havainnoillaan, tarkentavilla kysymyksillään ja avaamalla työnohjattavan ajattelua totuttujen ratojen ulkopuolelle.

Ryhmätyönohjauksessa työnohjaaja huolehtii tasapuolisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja kunnioittavasta keskustelusta. Usein ryhmätyönohjauksen suurimmaksi hyödyksi koetaan vertaisryhmältä saatava tuki, kannustus ja yhteinen jakaminen.

Ryhmätyönohjausaikoja vapaana

Tällä hetkellä minulla on vapaana ryhmätyönohjausaikoja 3-7 hengen työnohjausryhmää varten. Työnohjausryhmä voidaan koota olemassaolevasta työtiimistä, työyhteisöstä tai työnohjausryhmän jäsenet voivat työskennellä samankaltaisissa työtehtävissä eri työnantajien palveluksessa.

Erityisosaamistani on ryhmien kanssa toimiminen. Ajattelen, että ryhmädynaamisten lainalaisuuksien ymmärtäminen voi lisätä hyvinvointiamme ja toimintakykyämme kun toimimme ryhmissä ja tiimeissä.

Yksilötyönohjausta on saatavilla

Minulla on vapaita yksilötyönohjausaikoja.

Yksilötyönohjaus on erinomainen vaihtoehto varsinkin silloin kun työnohjattava työskentelee esimiesasemassa, vaativissa asiantuntijatehtävissä tai kun työnohjattavan henkilökohtainen tilanne on poikkeuksellinen.

Ole yhteydessä!