Puheenvuoroja

Pelaaminen, viihdettä vai haittoja?

Seinäjoki, helmikuu 2016

Koulutuspäivässä opittiin aikuisten ja lasten haitallisen pelaamisen tunnistamisesta, varhaisesta tuesta ja ehkäisystä. Osallistuin kutsuttuna paneelikeskusteluun. Jaoin mm. havaintojani vuosina 2007-2008 ohjaamastani pelit seis -ryhmästä sekä pelien käyttämisestä nuoriso- ja erityisnuorisotyön työvälineenä.

Koulutuspäivän järjestivät Ehyt ry ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö.

Ryhmäilmiö koulutus

Järvenpää, kesäkuu 2015

Ehyt ry:n kehittämä Ryhmäilmiö on työkalu, jota käytetään ryhmänohjaajan tunneilla. Sen tarjoamien käytännön harjoitusten avulla voidaan luoda ja ylläpitää hyvää ryhmähenkeä. Ryhmäilmiön avulla voidaan käsitellä ryhmästä nousevia tai valmiiksi annettuja aiheita.

Koulutin lukuvuoden päätteeksi Keuda Tuusulan Kirkkotien -yksikön ryhmänohjaajia ja opettajia työkalun käyttöön. Innostin osallistujia myös jakamaan hyviä käytäntöjään ryhmänohjaajan tuntien kehittämiseksi.

Vapaaehtoiseksi Omniaan pilottikoulutus

Espoo, helmikuu 2015

Espoon ammattioppilaitos Omniassa pilotoidaan ideaani vapaaehtoisten aikuisten tuomiseksi osaksi ammatillisten oppilaitosten arkea. Omnian toimintakulttuuriin räätälöidyssä Vapari -toiminnassa pääsimme kouluttamaan ensimmäiset vapaaehtoiset toimijat.

Pilottikoulutuksen järjestivät Espoon ammattioppilaitos Omnia ja kirkkohallitus. Suunnittelimme ja toteutimme vapaaehtoisten koulutuksen kouluttajaparini kanssa.

Alueellinen koulutus- ja verkostoitumistilaisuus

Joensuu, lokakuu 2014

Pohjois-Karjalassa toimiville oppilaitosten, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille tarkoitettu Nuorisotyön mahdollisuudet ja yhteistyön paikat ammatillisissa oppilaitoksissa -tilaisuus

Koulutusta ehkäisevästä ja yhteisöllisestä opiskeluhuollosta sekä uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista.

Tilaisuuden järjestivät Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Joensuun seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Kommenttipuheenvuorossani esittelin uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia yhteistyön mahdollistajana. Valmistelemassani workshop-työskentelyssä suunniteltiin käytännössä oppilaitosyhteistyötä Pohjois-Karjalan alueelle.

Nuorisotyö oppilaitoksissa

Allianssi-risteily, huhtikuu 2014

Nuorisotyö uusiksi? Miten toimii nuorisotyöntekijän ja opettajan työparimalli, nuorisotyö toisen asteen oppilaitoksissa ja miten yhteisöllinen opiskeluhuolto liittyy tähän kaikkeen? Puheenvuoroja ja paneeli, järjestäjänä EHYT ry:n AMIS – Arjen Ammattilaiset.

Panelistit Hannele Pulkamo, Mikko Vatka ja Juha Jutila pohtivat mm. miten järjestäisivät nuorisotyön nyt, jos saisivat aloittaa puhtaalta pöydältä.

Kommenttipuheenvuoro ja paneelikeskustelu.

Tilauskoulutus ja työskentely

Riihimäki, huhtikuu 2014

Koulutuksen ja työskentelyn tavoitteena oli leirien apuohjaajien roolin, aseman ja tehtävien kehittäminen osana organisaation vakiintunutta toimintaa.

Työskentelyssä valmistauduttiin tulevaan leirityöjaksoon.

Kahden kerroksen kirkko

Helsinki, huhtikuu 2013

Tilaisuudella haluttiin kiinnittää huomiota nuorten syrjäytymiseen erityisesti ammattiin opiskelevien näkökulmasta. Samalla haluttiin lisätä keskustelua nuorten aikuisten roolista ja paikasta kirkossa ja sen toiminnassa. Onko kirkko liian akateeminen duunareille?

Puhujina nähtiin kansanedustaja Mari Kiviniemi, erityisnuorisotyönohjaaja Juha Jutila, arkkipiispa Kari Mäkinen, Tampereen hiippakunnan dekaani Ari Hukari ja projektipäällikkö Merit Lindén. Tilaisuuden juonsi toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. Tilaisuuden järjestivät Kirkkohallitus ja EHYT ry.

Voit tutustua tilaisuudessa mainitsemiini käytännön työtehtäviin.

Mun elämä yhteiskunnan keskellä

Nuori 2013 – järjestöjen, kuntien, seurakuntien, työpajojen ja nuorisotutkimuksen ammattilaispäivät

Jyväskylä, tammikuu 2013

Neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, OKM; näyttelijä Antti Reini; nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio, Helsingin kaupunki; psykiatrinen sairaanhoitaja Kimmo Jouhki, Jyväskylän kaupunki; lehtori Katja Danska-Honkala, Keudan ammattiopisto; oppilaitosdiakoni Juha Jutila, Vantaan seurakunnat ja projektipäällikkö Merit Lindén, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Aikuistuvan nuoren odotetaan löytävän oma juttunsa, minuutensa ja samalla asemoivan itsensä erilaisiin yhteisöihin, perheeseen, kouluun, harrastuksiin, yhteiskuntaan. Nuoret vastuutetaan itsenäisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Miten nuorisotyö voi tukea nuorta yhdessä oppilaitosten kanssa?

Kirkon erityisnuorisotyön neuvottelupäivät

Pori, maaliskuu 2012

Vastasin erityisnuorisotyön ammattilaispäivien ohjelman suunnittelusta, tapahtuman järjestelyistä ja taloudesta. Järjestäjin tapahtuman virkatyönäni.

Erityisnuorisotyö rippikoulussa -kanava

Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät 2012 –  kiitollisuus kunnioitus kohtuus

Jyväskylä, tammikuu 2012

Rippikoulu on jokaisen nuoren kohdalla poikkileikkaus olemassa olevista elämän ilmiöistä. Kasvatuksella ja opetuksella on rippikoulussa paikkansa, mutta niillä ei voida vastata kaikkiin niihin tarpeisiin, joihin rippikoulussa on kuitenkin tavalla tai toisella lähes pakko vastata. Mitä muita lähestymistapoja ja vaihtoehtoja meillä on käytössämme? Tuottajana Kirkkohallitus ja Nuorten Keskus.

Pyhä koulussa ja oppilaitoksissa -workshop

Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät 2012 –  kiitollisuus kunnioitus kohtuus

Jyväskylä, tammikuu 2012

Mitkä ovat perustelut ja pelisäännöt seurakunnan yhteistyölle? Millaisia haasteita on näköpiirissä? Mitä kannattaisi kokeilla? Millaisia vahvuuksia eri työntekijäryhmillä on yhteistyöhön?

Etsivässä työssä

toim. Jaakko Kaartinen-Koutaniemi

Etsivä työ on ajassamme yhä olennaisempi nuorisotyön muoto. Samalla se on yhtä monimuotoistakuin sen tekijät. Tämä kirja on ensimmäinen työkenttää hahmottava ja työtapoja tarkasteleva teos. Mitä etsivä työ on ja mitä se onnistuakseen vaatii? Tätä selvittääkseen toimittaja Jaakko Kaartinen-Koutaniemi on haastatellut lukuisia etsivän työn konkareita niin järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa.

Etsivässä työssä toimii oppikirjana sosiaali-, terveys- ja nuorisotyön koulutusaloilla. Ammatissa toimivat voivat teoksen avulla jäsentää omaa näkemystään etsivästä työstä. Hallinto- ja luottamushenkilöt saavat teoksesta tärkeää pohjaa sen suunnitteluun, millä tavalla ja kuinka paljon työhön panostetaan omalla vastuualueella.

Olen kirjoittanut kirjaan etsivää oppilaitostyötä esittelevän tapauskertomuksen.

Kirjan voit hankkia vaikkapa seuraavien linkkien kautta

ISBN978-951-627-984-1 (EPUB) tai ISBN 978-951-627-984-1

Kolumni

julkaistu 24.2.2012, kirkkohallituksen Kirkonkellossa

”Tulisiko seurakuntien nuorisotyön kohdistua kaikkiin nuoriin? Sekä niihin viime kesän tai edellisen kesän rippikoulutyttöihin jotka ovat menossa lukioon ja harrastavat pianonsoittoa ja niihin ammattikoulun putkipuolen poikiin. —

Onko työnäkymme sellainen että salaisena tavoitteena on muodostaa helpoista nuorista porukka joille on mukavaa järjestää erilaista toimintaa?” …

Omat nuoret?

Kirkon erityisnuorisotyön neuvottelupäivät

Imatra, maaliskuu 2011

Etsivä työ ammatillisissa oppilaitoksissa -workshop (puheenvuoro ja tapauskertomus)

Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät

Jyväskylä, tammikuu 2010

”Pyhää amiskalla” -workshop (case)

Ottiksesta Oikealle – Katutyötä Kangasniemelle!

Kangasniemi, 2001-2003

Opinnäytetyönäni Kangasniemellä aloitettiin 2002 vapaaehtoisten toteuttama katutyö.

Opinnäytetyöni alkoi yhteistyökumppaneiden löytämiselle ja vapaaehtoisten rekrytoinnilla. Tämän jälkeen tein suunnitelman tulevan toiminnan lähtökohdiksi.

Suunnittelin, valmistelin ja toteutin vapaaehtoisten koulutuksen ja olin mukana toiminnan toteuttamisessa sen alkuvaiheessa. Lopuksi raportoin katutyön kehittämishankkeeni ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaisesti.

Opinnäytetyöhöni liittyvät vapaaehtoisille suunnatut nettisivut ovat edelleen tallessa ja arkistoitu osoitteeseen www.rippikoulu.net/katutyo