Tiimivalmennus ja työhyvinvointi

Tiimivalmennukseen ja tiimien työhyvinvointipäiviin voi sisältyä esimerkiksi ryhmässä toimimiseen liittyvien yleisten ilmiöiden tunnistamisen ja nimeämisen hyödyntämistä, käytännön harjoitteita sekä pulmallisten asioiden puheeksiottoa luotettavan ulkopuolisen henkilön kanssa.

Paras tiimipäivä on mielestäni sellainen, jossa voidaan rakentavassa hengessä käytyjen keskusteluiden ja yhteistoimintaharjoitteiden avulla saada työyhteisössä merkityksellisiä prosesseja liikkeelle.

Mielestäni tärkeää on olla oikeiden asioiden äärellä. Kokemusteni mukaan hankaluuksien tai vaikeuksien peittäminen hauskalla tekemisellä tai hemmottelulla ei kanna pitkälle. Mieluummin ne voivat olla lisänä ja tukemassa muutoinkin onnistunutta päivää.

Hyvä tiimipäivä on mahdollisuus myönteiseen muutokseen ja se voi olla alkupiste paremmin toimivaan työyhteisöön. Suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva päivä. Olen mielelläni tukenanne myös pidemmissä prosesseissa.

Ota yhteyttä